Vesterø Havn
Havnepladsen
9940 Læsø
CVR: 45 97 33 28
Mail:ar@laesoe.dk